Tianjin LangHu Technology Co., Ltd.


Factory Address: No.5,North langliang Road,Daliang Town,WuQing District,Tianjin City,China

TEL: 022-29561023

FAX: 022-29560500

Li Wenpeng: 13820813918

Li Zhen: 15822198288

Lang Hong: 13821891527

Email: helen.lee@langhuchem.com


Contact Us

Give me a message